Το 10o Πανελλήνιο Συνέδριο για
τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας
ολοκληρώθηκε!

‘Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που συμμετείχατε!

  • Α’ ανακοίνωση 11ου συνεδρίου

    Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, την υγεία και την ιατρική περίθαλψη θέτει σε επανεξέταση το σύνολο των ζητημάτων......

  • Οι σύνεδροι απαντούν

    Έρευνα για την καταγραφή των απόψεων των απασχολούμενων στο χώρο της υγείας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του......

  • ΕΡΕΥΝΑ: Πληροφόρηση & συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

    Πως αξιολογείτε τους μηχανισμούς παροχής πληροφοριών και δεδομένων για την ενημέρωση σας, με σκοπό τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής......

Τα πρακτικά του Συνεδρίου

eBOOK

Διαβάστε τα βασικά συμπεράσματα, προτάσεις πολιτικής και ανεπίλυτα ζητήματα που αναδείχθηκαν στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας στο Βιβλίο Πρακτικών σε μορφή e-Book ή pdf

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εθνικό Σύστημα Υγείας 2020 Τομέας Υγείας: ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ Η νοσοκομειακή περίθαλψη στην μετά την κρίση εποχή Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως κεντρικός πυλώνας του συστήματος παροχής υγείας και φροντίδας Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική και η συμβολή της καινοτομίας Κοινωνικές ανισότητες και χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο Πολιτικές ανάπτυξης και επενδύσεων στον υγειονομικό τομέα