Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Ελλάδα σήμερα. Μια ρεαλιστική προσέγγιση

Κωνσταντίνος Βέμμος

11 Φεβ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Ελλάδα σήμερα. Μια ρεαλιστική προσέγγιση

Κωνσταντίνος Βέμμος

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Ελλάδα σήμερα. Μια ρεαλιστική προσέγγιση

Στρογγυλή Τράπεζα: Διαχείριση και έλεγχος της νοσηρότητας από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια