Ο θεσμός της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: Πρώιμος απολογισμός, όραμα και προκλήσεις

Αθανάσιος Βοζίκης

10 Φεβ Ο θεσμός της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: Πρώιμος απολογισμός, όραμα και προκλήσεις

Αθανάσιος Βοζίκης

Ο θεσμός της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: Πρώιμος απολογισμός, όραμα και προκλήσεις

Eπιτροπή Διαπραγμάτευσης