Αλεξίου-Χατζάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

17 Δεκ Αλεξίου-Χατζάκη

Alexiou-Chatzaki_300

Η Δρ Αλεξίου-Χατζάκη είναι Αναπλ. Καθηγήτρια στο Εργ. Φαρμακολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (http://pharmacology.med.duth.gr/). Είναι κάτοχος Πτυχίου Βιολογίας (ΕΚΠΑ) και διδάκτορας του St. Bartholomew’s and The Royal London School of Medicine, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει εργαστεί ως Ερευνήτρια στο Εργ. Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην εταιρεία Neurocrine Bioscience Inc, San Diego, CA, USA στην προκλινική ανάπτυξη μικρομοριακών φαρμάκων. Από το 2002 είναι επικεφαλής της ομάδος της Μοριακής Φαρμακολογίας του ΔΠΘ, που εξειδικεύεται στην ταυτοποίηση νέων μοριακών φαρμακολογικών στόχων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και πιο πρόσφατα στο καινούργιο πεδίο της φαρμακοεπιγενετικής. Δραστηριοποιείται επίσης στην παρακολούθηση της επαγγελματικής έκθεσης σε επικίνδυνα φάρμακα, ενώ σε συνεργασία με την Ογκολογική Kλινική του ΔΠΘ εμπλέκεται σε κλινικές μελέτες νέων αντικαρκινικών σχημάτων. Η Δρ. Χατζάκη έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (>60 επιστημονικά άρθρα στο PubMed, >1000 citations) και έχει επιβλέψει πλήθος μεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών. Η έρευνά της έχει λάβει Ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πυθαγόρας, Ηράκλειτος II, INTERREG III Ελλάδα-Βουλγαρία 2000-2006 και 2007-2013,   ARCHIMED – Interreg III, ΕΣΠΑ 2007-2013 ‘Ανθρώπινο Δυναμικό στη Δημόσια Υγεία’ και από τον ιδιωτικό τομέα (Jansen-Gilang, Novartis κ. αλ). Τέλος, έχει εργαστεί ως αξιολογήτρια σε Ευρωπαϊκά (FP7, Horizon2020) και εθνικά Προγράμματα.