Αναστάσιος Σαλτερής

Επιθεωρητής Σ.ΕΠ.Υ.

09 Δεκ Αναστάσιος Σαλτερής

Salteris_300

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο 1976. Κατάγεται από τη Νάξο και την Αρκαδία. Αποφοίτησε με άριστα από το 2ο Λύκειο Υμηττού και την ίδια χρονιά (1994) εισήχθη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε με βαθμό «Λίαν καλώς» το 1999.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, κατά τη διάρκεια τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών του σπουδών (Βυζαντινή Αρχαιολογία) μέχρι την έναρξη της στρατιωτικής του θητείας στην Πολεμική Αεροπορία (Αερονομία).

Το 2005 εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (αποφοίτησε με άριστα, ΙΗ’ Εκπαιδευτική Σειρά). Είναι αριστούχος απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Public Management (Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2013). Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Το 2007 τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Κατά το διάστημα 2012–2014 υπηρέτησε ως Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Την τριετία 2009–2012 υπηρέτησε στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π., Τομέας Διοικητικού – Οικονομικού Ελέγχου), θέση στην οποία βρίσκεται εκ νέου από τον Απρίλιο του 2014.