Απόστολος Λέτσιος BSc MSc

Διοικητής, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

17 Δεκ Απόστολος Λέτσιος BSc MSc

Letsios_300

Σπούδασε Μαθηματικά και Στατιστική (BSc) στο North London University-UK και πήρε Μάστερ στη Στατιστική από το Brunel University-UK. Επί σειρά ετών εργάστηκε ως Στατιστικός και ως Research Manager σε μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες. Από το 2002 έως το 2010 υπηρέτησε ως Διοικητής των Νοσοκομειακών Μονάδων, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “O Άγιος Ανδρέας” και της Νεφρολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Υγεία αλλά και ως διδάσκων «Βιοστατιστική» στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών. Από το 2010 έως το τέλος του 2013 ήταν Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ενώ προσφάτως ανάλαβε και πάλι Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “O Άγιος Ανδρέας” . Έχει παρουσιάσει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά επιστημονικές εργασίες σχετικές με τη Βιοστατιστική και τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ενδεικτικά: “Efficiency of Greek Hospitals : Best practices of three top-performing hospitals”, Kaitelidou D, Kalogeropoulou M, Letsios A, Tsiata A, Kyriazi M, Galanakis D, Maltezaki E, Asithianakis P & Liaropoulos L, ISPOR 15th Annual European Congress (3-7 Nov 2012, Madrid – Spain), “The effect of the expenditure increase in the morbidity and the mortality of patients with end stage renal disease: the USA case”, Letsios A, Hippokratia Vol 15 Supplement 1- 2011) και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.