Α’ ανακοίνωση 11ου συνεδρίου

14 Απρ Α’ ανακοίνωση 11ου συνεδρίου

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, την υγεία και την ιατρική περίθαλψη θέτει σε επανεξέταση το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής υγείας και της εξέλιξης και της ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα. Οι πολιτικές περιστολής της δαπάνης για την υγεία έχουν -κατά κοινή ομολογία- εξαντλήσει τα όριά τους, ενώ η ρητορική και η δεοντολογική υπέρβαση εμφανίζονται ως μη παραγωγικές. Κατά συνέπεια, η θετικιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση υπέρβασης, σχεδιασμού, διαχείρισης και ελέγχου της εξέλιξης του υγειονομικού τομέα στην προσεχή περίοδο συνιστά το πρώτιστο ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας) με το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο επιχειρεί τη διατύπωση αξιολογικών ιδεών, κριτικών σκέψεων και τεκμηριωμένων προτάσεων, για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της (κοινωνικής) ισότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας. Στο Συνέδριο συμμετέχει και συνεισφέρει το σύνολο σχεδόν των εμπλεκομένων στην εισαγωγή, τη συζήτηση και τη διαμόρφωση των θέσεων για την υγειονομική μεταρρύθμιση, για την οποία προαπαιτείται η ανάπτυξη επιστημονικής τεκμηρίωσης και κλίματος εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓIΑ

• Νέο Εθνικό Σχέδιο για την υγεία • Η προτεραιοποίηση των επιλογών στην πολιτική και την οικονομία της υγείας • Big Data: μια εναλλακτική πύλη εισόδου στη μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα • Η αόρατη πλευρά της υγειονομικής «φτώχειας»: κοινωνικές & οικονομικές ανισότητες • Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ • Νέα σχήματα συμπληρωματικής ασφάλισης και κάλυψης ανασφαλίστων • Η πολιτική χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας • Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως κεντρικός πυλώνας του συστήματος παροχής υγείας και φροντίδας • Η νοσοκομειακή περίθαλψη στη μετά το μνημόνιο εποχή • Πολιτικές ανάπτυξης και επενδύσεων στον υγειονομικό τομέα • Η διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής καινοτομίας • Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα • Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική • Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα • Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Περίοδος προεγγραφών:
18 Μαϊου 2015 έως 18 Σεπτεμβρίου 2015
Περίοδος εγγραφών:
21 Σεπτεμβρίου 2015 έως 30 Νοεμβρίου 2015 & on-site

Σύνεδροι
125€
150€

Φροντιστήρια
100€
150€

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο 11ο Συνέδριο καθιερώνονται για πρώτη φορά 3 βραβεία (5.000€, 2.500€ και 1.500€) για την καλύτερη εργασία. Οι θεματικές που έχουν επιλεγεί είναι:

  1. Big Data: μια εναλλακτική πύλη εισόδου στη μεταρρύθμισητου υγειονομικού τομέα,
  2. Η διαχείριση της βιοϊατρικής και της φαρμακευτικής καινοτομίας, (3) Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου μετά τις 18 Μαϊου 2015. Επίσης, παραμένουν τα βραβεία για την καλύτερη Προφορική Ανακοίνωση (500€) και για την καλύτερη Αναρτημένη Ανακοίνωση (500€).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α’ Περίοδος Υποβολής: έως 30 Ιουνίου 2015
Μία δωρεάν εγγραφή ανά εγκεκριμένη εργασία
Β’ Περίοδος Υποβολής: (με την υποχρέωση εγγραφής) από 1 Ιουλίου 2015 έως 23 Οκτωβρίου 2015
Ισχύουν οι τιμές της περιόδου προεγγραφών
Στους μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ε.Σ.Δ.Υ. που θα υποβάλουν εργασία αντιστοιχεί μία δωρεάν εγγραφή ανά εγκεκριμένη εργασία, εφόσον είναι οι μοναδικοί συγγραφείς.

A’ Ανακοίνωση 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας