Προσαρμογές του management στον Ιδιωτικό Τομέα

Βασίλης Μπαρδής

10 Φεβ Προσαρμογές του management στον Ιδιωτικό Τομέα

Βασίλης Μπαρδής

Προσαρμογές του management στον Ιδιωτικό Τομέα

Στρογγυλό τράπεζα: Προκλήσεις του management στο νέο πρότυπο του μείγματος δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας: Η νέα αγορά υπηρεσιών μετά τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.