Βιοϊατρική τεχνολογία, κλινική πράξη & πολιτική υγείας

Θανάσης Λοπατατζίδης

10 Φεβ Βιοϊατρική τεχνολογία, κλινική πράξη & πολιτική υγείας

Θανάσης Λοπατατζίδης

Η βιοϊατρική τεχνολογία επιδρά στην κλινική πράξη & κατευθυνει την πολιτική υγείας

Στρογγυλή τράπεζα: Η αλλαγή υποδείγματος μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων επιδρά στην πολιτική υγείας