Γεώργιος Ανδρικόπουλος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center