Γεώργιος Κ. Κρεατσάς

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

08 Δεκ Γεώργιος Κ. Κρεατσάς

Creatsas_300

O κ. Κρεατσάς MD, FACS, FRCOG, FACOG είναι Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Β´ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στο «Αρεταίειο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Μετεκπαιδεύτηκε στην Επανορθωτική Γυναικολογική Χειρουργική στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Buffalo N.Y., (Η.Π.Α.), και στα Νοσοκομεία: Queens Charlotte’s και Chelsey του Λονδίνου. Από τις κύριες προσπάθειες του Καθηγητού κ. Κρεατσά (ήδη από το 1982), καθώς και των συνεργατών του, ήταν και είναι η ενημέρωση των νέων σε θέματα Διαφυλικών Σχέσεων και Αναπαραγωγικής Υγείας με επισκέψεις και ομιλίες σε εκατοντάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα, συγγράφοντας και το πρώτο σχετικό με το θέμα βιβλίο: «Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία – Οι Σχέσεις των δύο Φύλων».

Από το 2001 έως το 2003 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του ΔΣ του Αρεταιείου Νοσοκομείου και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και από το 2003 έως το 2007 Πρόεδρος της ίδιας Σχολής.

Το 2006 εξελέγη και υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την τετραετία 2006-2010, καθώς και Πρόεδρος του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου και του Νοσοκομείου «Τσαγκάρης». Σήμερα είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ανωτέρω αναφερόμενου Πανεπιστημίου.

Ο Kαθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς είναι Επίτιμο Μέλος του Royal College Obstetricians and Gynecologists (FRCOG) (2005), καθώς και του American College of Obstetricians and Gynecologists (FACOG) (2007). Είναι επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας. Μεταξύ των ετών 2006-2008 διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Κλιμακτηρίου – Εμμηνόπαυσης. Διετέλεσε επίσης, Αντιπρόεδρος του European Board College of Obstetricians and Gynecologists και Μέλος του Δ.Σ. της European Menopause and Andropause Society (EMAS). Έχει ακόμη διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Πρόεδρος και σήμερα Επίτιμος Πρόεδρος της International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology (FIGIJ). Καθιέρωσε, όπως ήδη αναφέρθηκε, την «Fellowship” (IFEPAG) στην Διεθνή Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας και είναι Ιδρυτικό Μέλος και τέως Πρόεδρος της European Society of Contraception (ESC). Επίσης, διετέλεσε ή είναι μέλος άλλων διεθνών επιστημονικών Εταιρειών, όπως: της Royal Society of Medicine, της American Academy of Pediatrics (1985), της American Society of Reproductive Medicine (1996), της Society of Adolescent Medicine (1980), της International Academy of Human Reproduction (1985) και της American Menopause Society (2000).

Έχει συμμετάσχει σε 376 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες στον διεθνή ιατρικό τύπο (PUBMED) με 3234 βιβλιογραφικές αναφορές και «h index 33» στους τομείς της Αναπαραγωγής, Εμμηνόπαυσης, Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Επανορθωτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Στον τομέα της αναπαραγωγής της γυναίκας ασχολείται με την χειρουργική διόρθωση των συγγενών ανωμαλιών της μήτρας και του κόλπου και εφαρμόζει δική του τεχνική στην αποκατάσταση απλασίας ή αγενεσίας του κόλπου, σε κορίτσια που γεννιούνται χωρίς μήτρα και κόλπο, εφαρμόζοντας δική του τεχνική, η οποία είναι γνωστή με το όνομά του «Creatsas Vaginoplasty»- Creatsas G, et al Creation of Neovagina after Creatsas Modification of Williams Vaginoplasty for the Treatment of 200 Patients with MayerRokitansky. (Fertil Steril 2010, 2011).