Γεώργιος Σκουτέλης

Δρ Νεφρολόγος, Αττικό Κέντρο Αιμοδιύλισης

17 Δεκ Γεώργιος Σκουτέλης

Skoutelis_300

Ο Δρ. Γ. Δ. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην νεφρολογία στο Παρίσι (Παν. René Descartes – PARIS V) και έκανε διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την ειδικότητα συνεχίζοντας τις μεταπτυχιακές του σπουδές έκανε Master στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες Υγείας στο Παρίσι (PARIS VΙΙ)

Δίδαξε επι δεκαετία στην ΕΣΔΥ Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στην έδρα των Οικονομικών της Υγείας, καθώς και στα ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (νοσολογία).

Συμμετείχε σε όλες τις επιτροπές μελέτης και αναμόρφωσης του Ασφαλιστικού από το 1986 έως το 1996. Υπήρξε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Είναι συγγραφέας δύο ατομικών βιβλίων (Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Ανάπτυξη και κρίση, Εκδ. Κέντρο Επιστημών Υγείας, Αθήνα 1990, Ανεργία: Αίτια και λύσεις, Εκδ. Financial Forum, Αθήνα 1996) καθώς και τριών συλλογικών

Εργάζεται στην Αθήνα και διευθύνει τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ.