Γιώργος Αϊσλάιτνερ

Φαρμακοποιός, Αξιολογητής, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

17 Δεκ Γιώργος Αϊσλάιτνερ

Aislaitner_300

Σπούδασε Φαρμακευτική στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Κολλέγιο Κίνγκ’ς. Το 1993 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα ασχολούμενος με τον in vitro μεταβολισμό των αλκαλοειδών του καπνού. Συνέχισε με μεταδιδακτορική έρευνα στο ίδιο Κολλέγιο και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1995. Αφού έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του Φαρμακοποιού (1995), εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Φαρμακοποιός. Στη συνέχεια εργάστηκε για τρία χρόνια σε φαρμακευτική εταιρεία και τον Μάιο 1999 προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ στον ΕΟΦ, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Το 2014 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Η εμπειρία του περιλαμβάνει αξιολόγηση αιτημάτων έγκρισης, τροποποίησης και ανανέωσης μέσω της εθνικής, αμοιβαίας, αποκεντρωμένης και κεντρικής διαδικασίας. Η εμπειρία του εμπλουτίστηκε και με θέματα Φαρμακοεπαγρύπνησης και αξιολόγησης Σχεδίων Διαχείρισης το Κινδύνου (RMP).

Έχει συμμετάσχει ως μέλος ή ως αναπληρωματικό μέλος σε διάφορες ομάδες εργασίας, όπως Telematics Implementation Group electronic submission, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όπως CHMP και PRAC. Συμμετέχοντας στις προαναφερόμενες επιτροπές, έχει αναλάβει ρόλο Rapporteur ή Co-Rapporteur σε διαδικασίες έγκρισης και τροποποίησης άδειας κυκλοφορίας ή αλλαγής τρόπου διάθεσης ή αξιολόγησης σχεδίων διαχείρισης του κινδύνου καθώς και σε διαδικασίες διαιτησίας ή επανεξέτασης αιτήσεων μέσω της Κεντρικής διαδικασίας.