Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C περιμένουν χρόνια, πρόσβαση στις νέες θεραπείες…

Γιώργος Καλαμίτσηςείες...

10 Φεβ Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C περιμένουν χρόνια, πρόσβαση στις νέες θεραπείες…

Γιώργος Καλαμίτσης

Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C περιμένουν χρόνια, πρόσβαση στις νέες θεραπείες…

Στρογγυλή τράπεζα: Διαχείριση και οικονομική αξιολόγηση της Ηπατίτιδας C