Γιώργος Μαστοράκος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας