Δημόσια Υγεία – Quo vadis? Εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Ελένη Γελαστοπούλου

10 Φεβ Δημόσια Υγεία – Quo vadis? Εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Ελένη Γελαστοπούλου

Δημόσια Υγεία – Quo vadis? Εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Ειδική συνεδρίαση εις μνήμην Δημήτριου Τριχόπουλου: Η ανάκτηση της θέσης της δημόσιας υγείας στην υγειονομική πολιτική