Διαχείριση της καινοτομίας

Προκλήσεις και στρατηγικές

19 Δεκ Διαχείριση της καινοτομίας

Οι καινοτόμες θεραπείες, οι προκλήσεις που περιλαμβάνουν για τα συστήματα υγείας και οι τεχνικές αύξησης της πρόσβασης των ασθενών σε αυτές ήταν το θέμα που αναλύθηκε στη Στρογγυλή Τράπεζα «Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας σήμερα και στο μέλλον», στις 18.00-19.30, στην αίθουσα Τερψιχόρη, υπό την προεδρία των κ.κ. Νίκου Μανιαδάκη, Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Διευθυντή και Καθηγητή στον Τομέα Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, και Πάρι Κοσμίδη, Παθολόγου – Ογκολόγου, Διευθυντή Β΄ Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής, ΔΘΚΑ «Υγεία».

Οι εξελίξεις που αφορούν τη σωστή ταξινόμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων στον άνθρωπο είναι εντυπωσιακές τα τελευταία 20 έτη, ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας, Α΄ Προπαιδευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Λαϊκό, στην ομιλία του «Η κλινική συνεισφορά και οι προκλήσεις της καινοτομίας». Πολλά και νέα σκευάσματα συνεισφέρουν τόσο στην επιβίωση των ασθενών, όσο και στη διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής, σχολίασε ο κ. Παναγιωτίδης. Οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται για τη διερεύνηση της χρησιμότητας των νέων σκευασμάτων είναι πολλές και ο FDA και ο ΕΜΑ είναι διατεθειμένοι για γρήγορη έγκριση φαρμάκων όπου υπάρχει νόσημα με θεραπευτικό κενό (unmet need). Το κόστος των φαρμάκων/ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων είναι τεράστιο και καμία οικονομία δεν μπορεί να το αντέξει, συμπλήρωσε ο ομιλητής.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Jens Grueger, VP, Head of Global Pricing & Market Access, Roche Pharmaceuticals, που μίλησε για τη διαχείριση της καινοτομίας και τις συμφωνίες ελεγχόμενης εισόδου («Managed innovation and managed entry agreement»). Δίνοντας έναν ορισμό των συμφωνιών ελεγχόμενης εισόδου/βασισμένου στην απόδοση επιμερισμού του κινδύνου (MEA/PBRSA), ανέφερε ότι πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ένα σχέδιο βάσει του οποίου εκτιμάται η απόδοση ενός προϊόντος σε έναν προσδιορισμένο πληθυσμό ασθενών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το επίπεδο της αποζημίωσης βασίζεται στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την υγεία των ασθενών και το κόστος. Οι συμφωνίες αυτού του τύπου μπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, μειώνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα για τους πληρωτές, συμπλήρωσε ο ομιλητής.
Η κ. Entela Xoxi, Drug Product Registries Scientific Administrator, AIFA (Agencia Italiana del Farmaco), στην ομιλία της με τίτλο «The Italian experience of what solution we have today to manage innovation», περιέγραψε την εμπειρία της Ιταλίας στην εφαρμογή συμφωνιών ελεγχόμενης εισόδου, τα προαπαιτούμενα, τις προκλήσεις και το όφελος για το σύστημα υγείας και τους ασθενείς. Η παρακολούθηση της σωστής χρήσης και εφαρμογής συμφωνιών ελεγχόμενης εισόδου εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο ζητούμενο, υπογράμμισε η κ. Xoxi, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος η παλιά και η καινούργια προσέγγιση συνυπάρχουν.
Τέλος, η κ. Κατερίνα Μυλωνά, Επιστημονική Σύμβουλος, Διοίκηση ΕΟΠΥΥ, αναφέρθηκε στην κοινή ευθύνη στη διαχείριση της καινοτομίας, κλείνοντας τις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας με την ομιλία της «Innovation: a shared responsibility». Οι περιορισμένοι πόροι οδηγούν στην ανάγκη επιλογής των πιο σημαντικών ιατρικών αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, των θεραπειών και τεχνολογιών που πρέπει να αποζημιωθούν, δήλωσε η ομιλήτρια. Προκειμένου να καθοριστεί η σωστή τιμή για ένα νέο φάρμακο, λαμβάνονται υπόψη διάφορες παράμετροι, στις οποίες περιλαμβάνεται η πολιτική υγείας που εφαρμόζεται. Οι καινοτομίες, πρόσθεσε η κ. Μυλωνά, έχουν πάντα ένα βαθμό αβεβαιότητας. Ο συνδυασμός των διαφορετικών αναγκών των ρυθμιστικών οργανισμών, των υπηρεσιών αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και των πληρωτών μπορεί να καταστεί σημαντική πρόκληση.