Εγκριτικές διαδικασίες φαρμάκου

Μαρία Ορφανού & Γιώργος Αϊσλάιτνερ

10 Φεβ Εγκριτικές διαδικασίες φαρμάκου

Μαρία Ορφανού και Γιώργος Αϊσλάιτνερ

Εγκριτικές διαδικασίες φαρμάκου

Στρογγυλή Τράπεζα: Ο ΕΟΦ Απαντά στις Σύγχρονες Προκλήσεις ως ο Ρυθμιστικός Φορέας του Φαρμάκου