Ελένη Γελαστοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

09 Δεκ Ελένη Γελαστοπούλου

Jelastopoulou_300

Η κ. Γελαστοπούλου Ελένη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πολυετές διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, Ψυχική Υγεία και Συστήματα Υγείας. Επίσης έχει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία με συνεχιζόμενη ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Η κ. Γελαστοπούλου είναι Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου (ΙΕΔΕΠ) από το 2007. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Αχαϊκή Ιατρική». Επίσης είναι μέλος διαφόρων επιτροπών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει διατελέσει μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος πολλαπλών επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων.