Ελευθέριος Θηραίος

Γενικός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

09 Δεκ Ελευθέριος Θηραίος

Thiraios_300

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Βάρης.

Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας.

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη διαχείριση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Π.Φ.Υ.

Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Αντιπρόεδρος Δ.Ε. HL7 Hellas.

Μέλος Διεθνών/Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων (International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research/ISPOR, European Review Group on Prevention and Health Promotion in Family Medicine/General Practice EUROPREV/Εθνικός Αντιπρόσωπος 2000-2010, European Academy of Teachers in General Practice/EURACT).