Ελευθερία Νικολαΐδη

Φαρμακοποιός MSc, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Τιμολόγησης Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών Ελέγχου Προϊόντων ΕΟΦ

09 Δεκ Ελευθερία Νικολαΐδη

Nikolaidi_300

Η Δρ. Ελευθερία Νικολαΐδη υπηρετεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ως Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγησης, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Προϊόντων.

Από το 2009 έως το 2013 εργάστηκε ως κλινικός αξιολογητής φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης στην Δ/νση Αξιολόγησης Προϊόντων του ΕΟΦ, στο πλαίσιο εθνικών, αμοιβαίων, αποκεντρωμένων και κεντρικών διαδικασιών, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση μελετών βιοϊσοδυναμίας/Biowaiver. Παράλληλα διατέλεσε εξωτερικός εισηγητής του ΕΟΦ για την αξιολόγηση μελετών βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών προϊόντων κατά το διάστημα 2003-2009.

Το 2000-2009 εργάστηκε ως υπεύθυνη σε θέματα φαρμακευτικής πολιτικής στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και ως υπεύθυνη Φαρμακοποιός σε Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τη χρονική περίοδο 1999-2000 εργάστηκε ως αξιολογητής τοξικολογικών μελετών φυτοφαρμάκων στο Μπενάκειο – Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1994), και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1994-1997) καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα (1997-2000) στη «Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική» (Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών). Ακολούθως (2001) εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής Φαρμακοκινητικής, του ίδιου Τμήματος.

Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (2011-2013) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας».

Έχει δημοσιεύσει πολλές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Pharmaceutical Research, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Eur. J. of Pharm. Sciences κ.ά.) καθώς και σε επιστημονικά βιβλία (Oral Drug Absorption: Prediction and Assessment, Marcel-Dekker, 2000 και Orally administered drug products: Dissolution data analysis with a view to IVIVC, Marcel Dekker, 2005).