Επικοινωνία

Γραμματεία Συνεδρίου

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τις χορηγικές δραστηριότητες, την υποβολή περιλήψεων, την εγγραφή σας στο Συνέδριο και τη διαμονή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS

Μ. Μπότσαρη 10, 14561 – Αθήνα
Τηλ. 210 6231305, Fax: 210 8014247
E-mail: esdy@mind-work.gr