ΕΡΕΥΝΑ: Πληροφόρηση & συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

21 Δεκ ΕΡΕΥΝΑ: Πληροφόρηση & συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

SURVEY3

Πως αξιολογείτε τους μηχανισμούς παροχής πληροφοριών και δεδομένων για την ενημέρωση σας, με σκοπό τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής υγείας;

Οι απόψεις όσων απάντησαν είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένες.Συγκεκριμένα το 29,7% αξιολογεί τους μηχανισμούς παροχής πληροφοριών και δεδομένων «Αρνητικά», το 27,8% «Ούτε Αρνητικά/ούτε Θετικά» και το 27,8% «Θετικά».