ΕΡΕΥΝΑ: Πώς επηρέασε η εθνική φαρμακευτική πολιτική την καινοτομία;

19 Δεκ ΕΡΕΥΝΑ: Πώς επηρέασε η εθνική φαρμακευτική πολιτική την καινοτομία;

ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ;

SURVEY2

Περισσότεροι από το 1/3 όσων απάντησαν (35%) στην έρευνα θεωρούν ότι η εθνική φαρμακευτική πολιτική έχει επιδράσει αρνητικά στην εισαγωγή της καινοτομίας. Σημαντικό επίσης είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν παρατήρησαν διαφορά (31%) ή δεν έχουν σχηματίσει ακόμα άποψη (10%). Τέλος, το 23% θεωρεί ότι η επίδραση ήταν θετική.