Ευγενία Φούζα-Σταυροπούλου

Φαρμακοποιός - Αν. Προϊσταμένη, Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

17 Δεκ Ευγενία Φούζα-Σταυροπούλου

Fouza_300

Τίτλος σπουδών:

Πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Υπηρεσιακή κατάσταση:

Από το 2005 έως σήμερα Προϊσταμένη Τμήματος Κλινικών Δοκιμών. Από το 2012 έως σήμερα Αν. Διευθύντρια της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας του ΕΟΦ

Επιμόρφωση:

 • Νοέμβριος 1995 Ολλανδία 1st European Assessors Meeting Anti – infective Drug Products
 • Σεπτέμβριος 2001 EMEA Junior assessors Training
 • Μάρτιος 2002 EMEA , e-CTD Acrobat Exchange Training
 • Μάιος 2002 Σεμινάριο ‘Φαρμακοποιός και Αντιβιοτικά’.
 • Ιούνιος 2004 Σεμινάριο ACRP για τις κλινικές μελέτες.
 • Δεκέμβριος 2005 ‘Προγραμματισμός και Έλεγχος’, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 • Φεβρουάριος 2006 ‘Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας’ , Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 • Ιούλιος 2006 ‘ 1st Forum of Biopharmacy and Drug Technology’, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Οκτώβριος 2007 ΕΜΕΑ , 5th GCP Inspectors Training course.
 • Ιανουάριος 2008 ‘Οργάνωση Παρουσιάσεων’ , Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 • Μάρτιος 2008 ‘Κλινικές Δοκιμές μια συνεχής πρόκληση’ , Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 • Μάιος 2008 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
 • Οκτώβριος 2008 6th GCP Inspectors Training course.
 • Μάιος 2009 ‘Το κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης’ , Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 • Οκτώβριος 2009 7th GCP Inspectors Training course.
 • Οκτώβριος 2011 GCP Inspectors Working Group Workshop , EMA
 • Απρίλιος 2012 πρακτική των διαπραγματεύσεων στον τομέα της υγείας, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 • Νοέμβριος 2012 GCP Inspectors Working Group Workshop , EMA
 • Μάρτιος 2014 συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με θέμα: Έκδοση ηλεκτρονικού εγγράφου με την χρήση ψηφιακών υπογραφών.

Επιστημονική δραστηριότητα:

 • Παρουσιάσεις σε σεμινάρια της Επιτροπής για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών.
 • Ομιλίες σε Συνέδρια για τις κλινικές μελέτες.
 • Εκπαίδευση σε θέματα κλινικών μελετών.

Επαγγελματική δραστηριότητα:

 

 • Μέλος της Επιτροπής για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών.
 • Μέλος της Επιτροπής Βιοισοδυναμίας του ΕΟΦ.
 • Μέλος της ομάδας επιθεωρητών για την ΟΕΠ.
 • Γραμματέας της Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων.
 • Εκπρόσωπος του ΕΟΦ στο GCP Inspections group EMEA.
 • ΕκπρόσωποςτουΕΟΦστο Clinical Trials Facilitation Group EMEA
 • Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας στην Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου «Φάρμακα και ιατρικά βοηθήματα» (Βρυξέλλες) σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού Ε.Ε. της Ε. Επιτροπής για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.
 • Εκπρόσωπος του ΕΟΦ συντακτική Επιτροπή του ΕΜΑ για την δημιουργία και διατήρηση του EU clinical trial portal and Union database.