Χρήση δεδομένων υγείας για την προαγωγή της έρευνας και τη χάραξη πολιτικής υγείας

Ζωή Κολίτση

10 Φεβ Χρήση δεδομένων υγείας για την προαγωγή της έρευνας και τη χάραξη πολιτικής υγείας

Ζωή Κολίτση

Χρήση δεδομένων υγείας για την προαγωγή της έρευνας και τη χάραξη πολιτικής υγείας

Στρογγυλή τράπεζα: Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στην χάραξη πολιτικής υγείας