Ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας

Αξιοποίηση στη χάραξη πολιτικής

20 Δεκ Ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας

«Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στη χάραξη πολιτικής υγείας» αναπτύχθηκε στη Στρογγυλή Τράπεζα που έλαβε χώρα στις 17.00-18.30, στην αίθουσα Τερψιχόρη Α, με προεδρεύοντες την κ. Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, και τον κ. Δημήτρη Κοντό, Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Τις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας ξεκίνησε η κ. Αθηνά Τριανταφυλλίδη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΗΔΙΚΑ), αντικαθιστώντας τον κ. Χρήστο Χάλαρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ, με την ομιλία «Ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στη χάραξη πολιτικής της υγείας». Η κ. Τριανταφυλλίδη αναφέρθηκε στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ στο χώρο της υγείας, που συνίστανται στην ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης, του συστήματος μισθοδοσίας για τα νοσοκομεία και του πληροφοριακού συστήματος «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων του ΕΣΥ, καθώς και στη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο «SoHealth».
Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Αγγούρης, Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, στην ομιλία του «Η καταγραφή και διαχείριση δεδομένων ωφελεί τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ», δήλωσε ότι σήμερα με το πληροφορικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ είναι συνδεδεμένοι όλοι οι πάροχοι ανοικτής και κλειστής περίθαλψης, γεγονός που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία. Αντίστοιχα, ο ΕΟΠΥΥ διασυνδέεται με την ΗΔΙΚΑ για την ανταλλαγή και άντληση στοιχείων, ενώ υπάρχει επικοινωνία και με τους ΦΚΑ για την επικαιροποίηση στοιχείων. Εξηγώντας πώς λειτουργεί η Ηλεκτρονική Καταγραφή και Διαχείριση Κινήσεων Ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Αγγούρης περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση νοσηλείας, εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων και συνταγών φαρμάκων και παρουσίασε τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φακέλου ασφάλισης υγείας.
Η κ. Ζωή Κολίτση, Δρ., Εμπειρογνώμων ηλεκτρονικής υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μίλησε για τη «Χρήση δεδομένων υγείας για την προαγωγή της έρευνας και τη χάραξη πολιτικής υγείας». Επισημαίνοντας τις δύο μεγάλες προκλήσεις που ενέχονται στη χρήση δεδομένων υγείας, τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα και την προστασία δεδομένων και δικαιωμάτων, η κ. Κολίτση τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Τέλος, ο κ. Θόδωρος Βοντετσιάνος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ειδική Τηλεϊατρική Μονάδα ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ανέπτυξε το θέμα «Τα οικονομικά οφέλη της κλινικής εφαρμογής της ολοκληρωμένης φροντίδας» και περιέγραψε το Ελληνικό Δίκτυο EIP on AHA (μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενθαρρύνει τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ δημόσιου, ακαδημαϊκού, ιδιωτικού, βιομηχανικού και ασφαλιστικού τομέα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας). Παρά την οικονομική κρίση που βιώνουμε, συμπλήρωσε ο κ. Βοντετσιάνος, υπάρχουν ακόμη δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία που πιστεύουν ότι η καινοτομία αποτελεί τη λύση.