Η Κλινική Συνεισφορά και οι Προκλήσεις της Καινοτομίας

Παναγιώτης Παναγιωτίδης

10 Φεβ Η Κλινική Συνεισφορά και οι Προκλήσεις της Καινοτομίας

Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Η Κλινική Συνεισφορά και οι Προκλήσεις της Καινοτομίας

Στρογγυλή Τράπεζα: Paradigm Shift Through Innovative Interventions : Implication on Health Policy