Η κοινή ευθύνη στη διαχείριση της καινοτομίας

10 Φεβ Η κοινή ευθύνη στη διαχείριση της καινοτομίας

Κατερίνα Μυλωνά

Η κοινή ευθύνη στη διαχείριση της καινοτομίας

Στρογγυλή Τράπεζα: Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας σήμερα και στο μέλλον