Η περίπτωση του Αποκεντρωμένου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

Χρήστος Ζηλίδης

10 Φεβ Η περίπτωση του Αποκεντρωμένου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

Χρήστος Ζηλίδης

Η περίπτωση του Αποκεντρωμένου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας

Στρογγυλή τράπεζα: Προκλήσεις του management στο νέο πρότυπο του μείγματος δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας: Η νέα αγορά υπηρεσιών μετά τον ΕΟΠΥΥ