Η περίπτωση του Δημόσιου Νοσοκομείου

Απόστολος Λέτσιος

10 Φεβ Η περίπτωση του Δημόσιου Νοσοκομείου

Απόστολος Λέτσιος

Η περίπτωση του Δημόσιου Νοσοκομείου

Στρογγυλή Τράπεζα: Προκλήσεις του management στο νέο πρότυπο του μείγματος δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας: Η νέα αγορά υπηρεσιών μετά τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.