Καινοτόμες παρεμβάσεις

Επίδραση στην πολιτική υγείας

19 Δεκ Καινοτόμες παρεμβάσεις

«Η αλλαγή υποδείγματος μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων επιδρά στην πολιτική υγείας» (Paradigm shift through innovative interventions: Implication on health policy) ήταν το θέμα της Στρογγυλής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 16.00-17.30, στην αίθουσα Τερψιχόρη Α, με προεδρεύοντες τον κ. Νίκο Μανιαδάκη, Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Διευθυντή και Καθηγητή στον Τομέα Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, και τον κ. Δημήτρη Κούβελα, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Νίκος Μανιαδάκης, στην ομιλία του «Defining novel value metrics and methodologies in Immuno-oncology. The case of metastatic melanoma», υπογράμμισε την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης στην αποτίμηση της αξίας στην ανοσο-ογκολογία. Οι εξελίξεις στο πεδίο της ανοσο-ογκολογίας καθιστούν αναγκαία την επαναξιολόγηση της αξίας των νέων ανοσο-ογκολογικών φαρμάκων από μια νέα οπτική και όχι αποκλειστικά από ογκολογική άποψη, τόνισε ο ομιλητής. Οι ανοσο-ογκολογικές θεραπείες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ριζικά τη θεραπεία του καρκίνου. Τα προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των θεραπειών αυτών διαφέρουν από τις καθιερωμένες θεραπείες και, καθώς οι τρέχουσες μετρήσεις έκβασης ως δείκτες αξίας δεν αξιολογούν επαρκώς τις νέες αυτές θεραπείες, απαιτείται η διερεύνηση νέων προσεγγίσεων. Η αξιολόγηση των εκβάσεων και της μακροπρόθεσμης επιβίωσης με βάση την ποιότητα ζωής, τη διάρκεια και τη διατήρηση των θεραπευτικών εκβάσεων, καθώς και το κλινικό και το κοινωνικό όφελος μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ απαραίτητη είναι και η διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες, ολοκλήρωσε την ομιλία του ο κ. Μανιαδάκης.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Erik Nordkamp, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Βιομηχανιών Αμερικής που εδρεύουν στην Ελλάδα – LAWG, Pfizer Hellas A.E., ο οποίος, στην ομιλία του «Securing a viable sector to ensure a healthier Greece», δήλωσε ότι η συνεργασία βιομηχανίας και πολιτείας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Ο κ. Nordkamp επισήμανε ότι η βιωσιμότητα του φαρμακευτικού τομέα μπορεί να διασφαλιστεί αρκεί να υπάρχει σωστός σχεδιασμός με πρόβλεψη των αποτελεσμάτων, δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων που θα προωθούν την καινοτομία και τις επενδύσεις και αυξημένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με την εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα κατάλληλα φάρμακα σε σταθερή βάση και τη χρήση των πλέον πρόσφατων επιστημονικών μεθόδων ώστε να διασφαλιστεί η χορήγηση της βέλτιστης θεραπείας σε κάθε ασθενή, τόνισε ο ομιλητής, η Ελλάδα θα καταστεί πιο υγιής χώρα.
Με τις επιλογές που υπάρχουν όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι ασχολήθηκε η κ. Erica Whittaker, VP, Head of Market Access – Europe, UCB, στην ομιλία της με τίτλο «What can we do when resources are scarce», η οποία υπογράμμισε την αναγκαιότητα συνεργασίας της φαρμακοβιομηχανίας και των αρχών υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες που βελτιώνουν τη ζωή τους. Οι συμφωνίες επιμερισμού του κινδύνου δημιουργούν αξία για όλους τους εμπλεκόμενους, σημείωσε η κ. Whittaker, παραθέτοντας παραδείγματα τέτοιων συμφωνιών και καταλήγοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη καινοτομία τόσο στην πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες όσο και στην τιμολόγηση θεραπειών.
«Η βιοϊατρική τεχνολογία επιδρά στην κλινική πράξη & κατευθύνει την πολιτική υγείας» ήταν το θέμα της ομιλίας του κ. Θανάση Λοπατατζίδη, Σύμβουλου Διοίκησης του Ομίλου Βιοϊατρική, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της στρογγυλής τράπεζας. Ο κ. Λοπατατζίδης αναφέρθηκε στις βιοτεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την πρωτοβάθμια περίθαλψη και κατ’ επέκταση να συρρικνώσουν τις δαπάνες υγείες μειώνοντας την ανάγκη για νοσοκομειακές νοσηλείες, τονίζοντας ότι τα συστήματα υγείας που έχουν καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουν και μειωμένες δαπάνες.