Κωνσταντίνος Φρουζής

Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas