Λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

29 Νοέ Λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων επιστημονικών εργασιών έχει λήξει.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αποσταλούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας των περιλήψεων μέσω e-mail.

Επίσης, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των περιλήψεων θα λάβουν τις λεπτομέρειες για την παρουσίαση των εργασιών που θα έχουν εγκριθεί καθώς και για τον τρόπο παρουσίασης (προφορικά ή σε αναρτημένη ανακοίνωση).