Μανώλης Κογεβίνας

Διευθυντής, Κέντρο Ερευνών Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας (CREAL), Βαρκελώνη, Καθηγητής, ΕΣΔΥ