Μαρία Αδαμοπούλου

Ιατρός, Σώμα Επιθεωρητών Υγείας

08 Δεκ Μαρία Αδαμοπούλου

Adamopoulou_300

Η Μαρία Αδαμοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή το 1995. Εκπλήρωσε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου σε Π.Ι της δυτικής Ελλάδας και έλαβε τετραετή εκπαίδευση στα πλαίσια απόκτησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στο ΠΓΝΝ «Αγ. Παντελεήμων». Είναι Γενικός Ιατρός Επ΄. Α’, αποσπασμένη στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας (Σ.ΕΠ.Υ.), στον Τομέα Υγειονομικού- Φαρμακευτικού Ελέγχου.

Ομιλεί την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική. Φοιτά σε πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στην Βιοϊατρική Τεχνολογία». Έχει προϋπηρεσία σε φορείς παρόχους υπηρεσιών υγείας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων η «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική». Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλές στρογγυλές τράπεζες, καθώς και έχει οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια. Έχει συμμετάσχει στις εργασίες 136 ανακοινώσεων σε ελληνικά Συνέδρια και σε 23 διεθνή, λαμβάνοντας διακρίσεις για ορισμένες από αυτές. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες αναφορικά με την «Διαχείριση της Παχυσαρκίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» και «τη σημασία πρόληψης του καρκίνου του μαστού στην Π.Φ.Υ.», λαμβάνοντας έπαινο για την πρώτη. Έχει συμμετάσχει σε δύο προγράμματα εθελοντικής εργασίας με θέμα: «Εμβολιασμός και Εμψύχωση των παιδιών δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου» και στο «Βοήθεια στο σπίτι», αποσπώντας για το δεύτερο έπαινο από το Υπουργείο Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.