Μιλτιάδης Νεκτάριος

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ

09 Δεκ Μιλτιάδης Νεκτάριος

Nektarios_300

Καθηγητής της ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου TEMPLE (Philadelphia, USA), το 1980, με ειδίκευση στην Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση και την Δημόσια Οικονομική.

Διοικητής του ΙΚΑ στην περίοδο 1999-2004 και Πρόεδρος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (2000-2004).

Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής (1993-1999). Διευθύνων Σύμβουλος της Χρηματιστηριακής Β. Ελλάδος (1991-1993). Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (1993-96).

Σήμερα είναι Πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρίας International Life.

Είναι συγγραφέας των εξής βιβλίων: Public Pensions, Capital Formation and Economic Growth (USA: Westview Press, 1982), Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα (Αθήνα: Forum, 1996), Εισαγωγή στην Ασφάλιση (Αθήνα: Forum, 2003), Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη, 2005), Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση με Συναίνεση και Διαφάνεια (Εκδόσεις Παπαζήση, 2008), Διοικητική Κινδύνων και Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων (Εκδόσεις Σταμούλη, 2010), Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων (Εκδόσεις Παπαζήση, 2014).