Νέα προσέγγιση στην αποτίμηση της αξίας στην Ανοσο-ογκολογία

10 Φεβ Νέα προσέγγιση στην αποτίμηση της αξίας στην Ανοσο-ογκολογία

Νίκος Μανιαδάκης

Ανάγκη για νέα προσέγγιση στην αποτίμηση της αξίας στην Ανοσο-ογκολογία: Η περίπτωση του μεταστατικού μελανώματος

Στρογγυλή τράπεζα: Η αλλαγή υποδείγματος μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων επιδρά στην πολιτική υγείας