Νίκος Δέδες

Πρόεδρος της «Θετικής Φωνής», Συλλόγου των ατόμων που ζουν με HIV στην Ελλάδα

08 Δεκ Νίκος Δέδες

Dedes_300

Ο Νίκος Δέδες είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της «Θετικής Φωνής», του συλλόγου των ατόμων που ζουν με HIV στην Ελλάδα. Είναι πρώην πρόεδρος της European AIDS Treatment Group (EATG) και πρώην συντονιστής στην Επιτροπή Ασθενών και Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλινικών Δοκιμών για τον HIV, μέλος των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Οδηγιών Θεραπείας για τον HIV, μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής στρατηγικού και τεχνικού σχεδιασμού για το HIV/AIDS του Π.Ο.Υ. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Με το έργο του υποστηρίζει και διεκδικεί, ως ηθική επιταγή για μια ευημερούσα και δίκαιη κοινωνία, την καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές, τεκμηριωμένες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόληψης.