Διαχείριση και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας στην κρίση: μια μάχη χωρίς τέλος

Νίκος Πολύζος

06 Φεβ Διαχείριση και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας στην κρίση: μια μάχη χωρίς τέλος

Νίκος Πολύζος

Διαχείριση και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας στην κρίση: μια μάχη χωρίς τέλος

Στρογγυλή τράπεζα: Αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία 2010-2014