Νίκος Πολύζος

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ

17 Δεκ Νίκος Πολύζος

Polyzos_300

 

O Νίκος Πολύζος γεννήθηκε (το 1961) και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας των Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Σχεδιασμό και τα Οικονομικά της Υγείας στην Οικονομική Σχολή του Λονδίνου, όπου στη συνέχεια διετέλεσε ερευνητής σε θέματα νοσοκομειακής διοίκησης. Τέλος, πήρε το Διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Διοικητική και Οικονομική Επιστήμη, με εφαρμογή στα νοσοκομεία.

Επαγγελματική Εμπειρία: Εργάστηκε ως κατώτερο, ενδιάμεσο και ανώτερο στέλεχος στο Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία επί σειρά ετών (1980-92) και διετέλεσε Σύμβουλος (από το 1993 έως το 1998) στους Υπουργούς Υγείας της Ελλάδας επί θεμάτων Οργάνωσης και Χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα. Κατόπιν ακολούθησε καριέρα ανώτατου στελέχους (manager) σε 4 Νοσοκομεία των Αθηνών (1998-2004), εκ των οποίων Γενικός Διευθυντής στο Ωνάσειο ΚΚ και Διοικητής στο Παν/κό Νοσοκ. ΑΤΤΙΚΟ. Την περίοδο 2005-6 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, με αρμοδιότητα σε θέματα υγείας και πρόνοιας του προσωπικού της. Από το Νοέμβριο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2012 ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα: Εργάστηκε ως εντεταλμένος επίκ. καθηγητής στο ΤΕΙ Αθηνών (1996 και 1998-9) και στο Παν/μιο Πατρών (2002-6) στη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας. Επίσης, ήταν επιστημονικός συνεργάτης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (1999-2001). Από το 2006 έως το 2009 ήταν μέλος ΕΠ του ΑΤΕΙ Καλαμάτας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στη Χρηματοοικονομική, του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας, ενώ από 1/9/08 ήταν και Αντιπρόεδρος του ιδρύματος αυτού. Από το 2006 διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Παν/μίου-ΤΕΙ Πειραιά, της Ιατρικής Σχολής της Κρήτης, του ΕΑΠ και του Ανοικτού Παν/μίου Κύπρου. Από το 2009 είναι μέλος ΔΕΠ στο Δημοκρίτειο Παν/μιο, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, τώρα στη βαθμίδα Καθηγητή, στη Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα Διοίκησης – Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης των Μονάδων Υγείας, με συμμετοχή σε 30 περίπου ανάλογες έρευνες – μελέτες τα τελευταία 15 έτη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε Μελέτη για τον ΕΟΠΥΥ και την ΠΦΥ.

Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο: Έχει συγγράψει βιβλίο στην Αποδοτικότητα των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, βιβλίο για τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μονάδων Υγείας, δεκάδες άρθρα σε Ελληνικά και Ξένα Περιοδικά και Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους, σε θέματα διοίκησης – οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και πολιτικής υγείας.

Ιστοσελίδα: www.polyzosnikos.net,