Οι σύνεδροι απαντούν

για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

16 Ιαν Οι σύνεδροι απαντούν

Έρευνα για την καταγραφή των απόψεων των απασχολούμενων στο χώρο της υγείας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν στις ερωτήσεις εντός του συνεδριακού χώρου και μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Η έρευνα αναπτύχθηκε βάσει κεντρικού θέματος για κάθε συνεδριακή ημέρα, με αφορμή το οποίο διατυπώνονταν τέσσερεις βασικές ερωτήσεις.

Σχετικά με το κεντρικό θέμα της πρώτης μέρας, «Η Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων στον ιδιωτικό (89%) και στον δημόσιο τομέα (86,7%) θεωρούν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει «Αρνητικά & Πολύ Αρνητικά» την ΠΦΥ.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου διερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την «Επίδραση της φαρμακευτικής δαπάνης στην ΠΦΥ & στην καινοτομία». Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων του ιδιωτικού (82,4%) και του δημοσίου τομέα (66,9%) απάντησε ότι η εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης έχει επιδράσει «Αρνητικά & Πολύ Αρνητικά» στην υγειονομική φροντίδα του πληθυσμού.

«Η επίδραση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία» ήταν το θέμα της έρευνας του Σαββάτου. Στην ερώτηση πώς αξιολογούν τους μηχανισμούς παροχής πληροφοριών και δεδομένων για την ενημέρωσή τους, ώστε να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής υγείας, το μεγαλύτερο ποσοστό (42,1%) των συμμετεχόντων του δημοσίου τομέα τους αξιολογεί «Αρνητικά & Πολύ Αρνητικά», ενώ ο ιδιωτικός τομέας, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (35,5%), επιλέγει ουδέτερη στάση. 

Οι έρευνες αναλυτικά

Πέμπτη 18.12: Η Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Παρασκευή 19.12: Η Επίδραση της φαρμακευτικής δαπάνης στην ΠΦΥ & στην καινοτομία

Σάββατο 20.12: Η επίδραση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία

Τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας

Για κάθε συνέντευξη καταγραφόταν:

  • η ιδιότητα του συμμετέχοντα: φαρμακοποιός, οικονομολόγος, οδοντίατρος, νοσηλευτής, ιατρός, διοικητικός ή άλλη
  • η προέλευσή του: από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, εταιρεία, κλινική, νοσοκομείο κ.λπ.
  • ο φορέας του: Νοσοκομείο, ΠΦΥ/δημόσια υγεία, κεντρική διοίκηση/Υπουργείο (για τον δημόσιο τομέα), φαρμακευτική εταιρεία, εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, ιδιωτική κλινική,  διαγνωστικό κέντρο ή αυτοαπασχολούμενος (για τον ιδιωτικό).

Ιδιότητα
Πέμπτη 18.12
Παρασκευή 19.12
Σάββατο 20.12

Επαγγελματίες της υγείας
31,6%
24,6%
28,5%
Διοικητικοί
29,2%
23,1%
28%
Οικονομολόγοι
12,3%
16,3%
20,1%
Άλλο
26,9%
36%
23,4%
Δημόσιος Τομέας
58,3%
58,7%
62,6%
Ιδιωτικός Τομέας
41,7%
41,3%
37,4%