Παναγιώτα Λίτσα

Φαρμακοποιός, ΜSc, Διευθύντρια Διεύθυνσης Φαρμάκου

15 Δεκ Παναγιώτα Λίτσα

Litsa_300

Η κα Παναγιώτα Λίτσα είναι Διευθύντρια στη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ.

Είναι κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Έχει διατελέσει Διευθύντρια της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Είναι μέλος σε διάφορες Επιτροπές, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης πρωτοτύπων-καινοτόμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης και Εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης και η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου έργου ανάπτυξης συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.