Έλεγχος της αγοράς και πρόσβαση στα φάρμακα

Παντελία Γκούρα

10 Φεβ Έλεγχος της αγοράς και πρόσβαση στα φάρμακα

Παντελία Γκούρα

Έλεγχος της αγοράς και πρόσβαση στα φάρμακα

Στρογγυλή τράπεζα: Ο ΕΟΦ απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις ως ο ρυθμιστικός φορέας του φαρμάκου