Το Παρόν και το Μέλλον των Μεταρρυθμίσεων στο Χώρο της Υγείας

Κυριάκος Σουλιώτης

06 Φεβ Το Παρόν και το Μέλλον των Μεταρρυθμίσεων στο Χώρο της Υγείας

Κυριάκος Σουλιώτης

Το Παρόν και το Μέλλον των Μεταρρυθμίσεων στο Χώρο της Υγείας

Στρογγυλή Τράπεζα: Αποτίμηση των Μεταρρυθμίσεων στην Υγεία 2010-2014