Φροντιστήρια

Εξειδικευμένα προσυνεδριακά φροντιστήρια

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθούν στο Athens Hilton τα 7 προσυνεδριακά φροντιστήρια (με ειδικό κόστος εγγραφής).
Τα φροντιστήρια διεξάγονται παράλληλα και η διάρκειά τους είναι από τις 10.00 έως τις 18.00, εκτός από το 5ο φροντιστήριο.

1ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

Advanced health economics

(in English)

Συντονιστής: Tryfon Beazoglou

University of Connecticut Health Center
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας

2ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

Πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά

(Market Access)

Συντονίστρια: Αγγελική Αγγέλη

Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ)
External Affairs Director, AstraZeneca

3ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

Υποβολή ερευνητικής πρότασης

με ειδική αναφορά στο Horizon 2020

ΣυντονιστήςΧρήστος Λιονής

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

4ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

Κανονιστικές υποθέσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη

(Regulatory Affairs)

Συντονιστής: Αντώνης Καρόκης

Μέλος Δ.Σ.
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας

5ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

Διαμόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών

μεθοδολογία και εκπαίδευση σε τεχνικές & εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητάς τους και της σχετικής βιβλιογραφίας

ΣυντονιστήςΧρήστος Λιονής

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

6ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

Οικονομία του φαρμάκου

και διαχείριση νοσοκομειακών προϋπολογισμών

Συντονίστρια: Όλγα Οικονόμου

Πρόεδρος Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
Διοικήτρια Σισμανόγλειου Νοσοκομείου
Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοποιών Νοσοκομείων

7ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας

για το γιατρό και τον ασθενή

Συντονιστές:

Λευτέρης Θηραίος, Γ.Γ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas

Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος HL7 Hellas