Υποβολή ερευνητικής πρότασης

οδηγίες με ειδική αναφορά στο HORIZON 2020

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ.

3ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ

Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για τους θεματικούς τομείς και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και να τους προετοιμάσει σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να συντάξουν και να υποβάλουν μια ερευνητική πρόταση για χρηματοδότηση. Το φροντιστήριο επιδιώκει να βελτιώσει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων ιδιαίτερα σε μια περίοδο με λιγοστούς πόρους στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και να τους καταστήσει ικανούς να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους σε ανταγωνιστικά προγράμματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το φροντιστήριο θα καλύψει τις παρακάτω ενότητες:

  1. Γνωριμία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020/Horizon 2020” και με εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης (ερευνητικά πεδία/ερευνητικοί τομείς, προϋποθέσεις συμμετοχής, μηχανισμοί χρηματοδότησης, διαδικασία αξιολόγησης, διαδικασία τεχνικών/επιστημονικών διαπραγματεύσεων κ.ά.).
  2. Σύνταξη ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση (επιστημονική τεκμηρίωση, μεθοδολογία κ.ά.).
  3. Σύνταξη προϋπολογισμού ερευνητικής πρότασης (κατηγορίες δαπανών, ποσοστά χρηματοδότησης, αμοιβές ερευνητών κ.ά.).
  4. Διαδικασία υποβολής ερευνητικής πρότασης (λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής κ.ά.).
  5. Φροντιστηριακές ασκήσεις (ομαδικές και ατομικές ασκήσεις στη σύνταξη πρωτοκόλλου, σύνταξη προϋπολογισμού κ.ά.).

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ

Επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας, ερευνητές όλων των επιστημονικών αντικειμένων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διάρκεια: 10:00 – 17:30

4 ώρες διάλεξη-θεωρία
2 ώρες εκπαιδευτικές ασκήσεις
3 ενδιάμεσα διαλείμματα διάρκειας 30 λεπτών

12.00 – 12.30 Διάλειμμα – καφές
14.00 – 14.30 Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα
16.00 – 16.30 Διάλειμμα – καφές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Εγχειρίδιο οδηγιών σύνταξης και υποβολής ερευνητικών προτάσεων που έχει εκδοθεί από την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το σκοπό αυτό
  • Χρήσιμες επιλεγμένες ιστοσελίδες
  • Εκπαιδευτικές διαδραστικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΑΓΑΠΗ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

MPH Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονική Ερευνήτρια, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΜΥΡΩΝ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

Οικονομολόγος, MSc, BSc (Hons), Επιστημονικός Συνεργάτης, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ

MPH, PhD, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης & Επιστημονική Συνεργάτης, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΦΑΚΗ-ΠΙΣΤΟΛΛΑ

MPH Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονική Ερευνήτρια, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης