Πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά

market access

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ.

 2ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Αγγελική Αγγέλη, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) & External Affairs Director, AstraZeneca

ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν φροντιστήριο θα επιχειρήσει να εμβαθύνει περαιτέρω σε ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής των σταδίων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση των φαρμακευτικών σκευασμάτων στην ελληνική αγορά, κατόπιν της έγκρισης κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό (ΕΜΑ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναλυτικά, το φροντιστήριο θα παρουσιάσει και θα εξοικειώσει το ακροατήριο με τη θεωρία, αλλά κυρίως με την πρακτική προσέγγιση των βασικών αρχών και των σταδίων που απαιτούνται στην ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου ένα φαρμακευτικό σκεύασμα να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής ανάλυση των βημάτων τιμολόγησης, αποζημίωσης και αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, κ.ά., καλύπτοντας όλα τα κανάλια της εφοδιαστικής αλυσίδας (φαρμακεία, νοσοκομεία κ.λπ.). Επιπλέον, θα αναλυθούν βασικές αρχές των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της προστασίας δεδομένων, καθώς και θα μεταφερθεί η εμπειρία της αξιολόγησης των φαρμάκων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (Health Technology Assessment) και στις συμφωνίες επιμερισμού ρίσκου (Risk-sharing Agreements). Τέλος θα συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα που άπτονται της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας.

Επιγραμματικά στις ομιλίες θα αναλυθούν τα εξής θέματα:

  • Τιμές & Αποζημίωση Φαρμάκων
  • ΕΟΠΥΥ
  • Θεραπευτικά Πρωτόκολλα
  • Πλαφόν Συνταγογράφησης – Συνταγογράφηση με δραστική ουσία
  • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
  • Διαγωνισμοί Νοσοκομείων
  • Εθνική Επιτροπή Προμηθειών (ΕΠΥ)
  • Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (HTA)
  • Συμφωνίες Επιμερισμού Ρίσκου (Risk-sharing Agreements

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ

Το φροντιστήριο απευθύνεται σε επιστήμονες που απασχολούνται στον ευρύτερο χώρο του φαρμάκου και θέλουν να γνωρίσουν τις στοιχειώδεις αρχές της πρόσβασης των φαρμάκων στην αγορά, αλλά και να εμβαθύνουν στην πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών αποζημίωσης και τιμολόγησης κ.ά. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μπορεί να αποτελούν στελέχη ιδιωτικών εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην υγεία (φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες βιοϊατρικής τεχνολογίας κ.ά.), στελέχη δημόσιων οργανισμών του υγειονομικού τομέα (νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, κ.ά.), πανεπιστημιακοί-ερευνητές με συναφές αντικείμενο και φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο της έρευνας του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διάρκεια: 10.00 – 18.30

Εισαγωγή
Αγγελική Αγγέλη

10.00 – 11.00

Το κανονιστικό πλαίσιο έγκρισης φαρμάκων
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – Γενόσημα – Προστασία Δεδομένων
Πάρις Μποσκόπουλος

11.00 – 11.15

Διάλειμμα – καφές

11.15 – 12.45

Η διαδικασία της τιμολόγησης και της αποζημίωσης των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα
Χρήστος Μαρτάκος

12.45 – 13.30

Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

13.30 – 14.45

Η διαχείριση της τεχνολογίας υγείας με βάση την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών – Αξιολόγηση Tεχνολογίας Yγείας (Health Technology Assessment) και Συμφωνίες Επιμερισμού Ρίσκου (Risk-sharing Agreements).
Έλλη Βίτσου

14.45 – 16.00

Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ
Κατερίνα Μυλωνά

16.00 – 16.30

Διάλειμμα – καφές

16.30 – 17.30

Πρόσβαση φαρμάκων στα νοσηλευτικά ιδρύματα – Διαγωνισμοί Νοσοκομείων
Εθνική Επιτροπή Προμηθειών (ΕΠΥ) – Παρατηρητήριο Τιμών
Βαρβάρα Παπαδοπούλου

17.30 – 18.30

Συνταγογράφηση φαρμάκων και εφαρμογές Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Λευτέρης Θηραίος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ

Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) & External Affairs Director, AstraZeneca

ΕΛΛΗ ΒΙΤΣΟΥ

Senior Market Access & Public Affairs Manager, Pfizer Hellas

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΘΗΡΑΙΟΣ

Γενικός Ιατρός – WHO NCD/PHC Consultant, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ

Market Access & Business Development Manager, Φαρμασέρβ Lilly

ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Φαρμακοποιός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ

Επιστημονική Σύμβουλος, Διοίκηση ΕΟΠΥΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Market Access Manager, AstraZeneca