Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας

για το γιατρό και τον ασθενή

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ.

7ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Λευτέρης Θηραίος, Γ.Γ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών – Αντιπρόεδρος HL7 Hellas

Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος HL7 Hellas

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να αναδειχθούν οι τρέχουσες εξελίξεις στην ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη και την Ελλάδα και πώς αυτές επηρεάζουν τους εμπλεκόμενους φορείς: ιατρική κοινότητα, ασθενείς, Πολιτεία, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θεματικές Ενότητες:

 1. Νέο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών eHealth στην Ελλάδα
 2. Νέες εξελίξεις στην Ε.Ε. – δημιουργία ενιαίας αγοράς ιατρικής πληροφορικής – πιστοποίηση λογισμικών
 3. Η έννοια της διαλειτουργικότητας – Εφαρμογές, πρότυπα και πλαίσιο διαλειτουργικότητας
 4. Evidence-based Medicine και Κλινική Διακυβέρνηση
 5. Patient summary & Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
 6. Θεραπευτικά/Κλινικά Πρωτόκολλα
 7. Clinical/Medical Audit
 8. Μητρώα Ασθενών
 9. Διασυνοριακή Υγεία – Ιατρικός Τουρισμός
 10. Στρατηγικές patient engagement

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ

Στελέχη πληροφορικής μονάδων υγείας εταιρειών πληροφοριακών συστημάτων για την υγεία, διοικητές και στελέχη Υ.ΠΕ. και νοσοκομείων, στελέχη Η.ΔΙ.Κ.Α. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στελέχη πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, ιατροί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Παρουσιάσεις εισηγήσεων
 • Ερωτηματολόγια
 • Επιδείξεις λογισμικών

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή – Χαιρετισμός

Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

10.00 – 12.00
Το παρόν και το μέλλον της ηλεκτρονικής υγείας

10.00 – 10.20

Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας στην Ελλάδα

Λευτέρης Θηραίος

10.20 – 10.40

Η Πολιτική της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική υγεία

Μίνα Μπουμπάκη

10.40 – 11.00

Πλαίσιο διαλειτουργικότητας και πιστοποίηση εφαρμογών: το έργο Antilope

Αλέξανδρος Μπέρλερ

11.00 – 11.20

Ευρωπαϊκό θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον για την ηλεκτρονική υγεία

Ζωή Κολίτση

11.20 – 11.40

Δίκτυο Οικοσυστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας: η διεθνής και η ελληνική εμπειρία

Θεόδωρος Βοντετσιάνος

11.40 – 12.00

Ερωτήσεις

12.00 – 12.30
Διάλειμμα – καφές
12.30 – 14.00
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση – εργαλεία για τον Ιατρό

12.30 – 12.45

Η εμπειρία εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα

Ελπίδα Φωτιάδου

12.45 – 13.00

SOHealth: σχεδιασμός εφαρμογής συνοπτικού ιστορικού υγείας

Αθηνά Τριανταφυλλίδη

13.00 – 13.15

Η επόμενη μέρα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις

Χαράλαμπος Καρανίκας

13.15 – 13.30

Βέλτιστες εφαρμογές συνοπτικού ιστορικού υγείας: η διεθνής εμπειρία

Αναστάσιος Τάγαρης

13.30 – 13.45

Μητρώα ασθενών: το παράδειγμα της εφαρμογής τους στα συνταγογραφικά ρευματολογικά πρωτόκολλα

Παναγιώτης Τρόντζας

13.45 – 14.00

Ερωτήσεις

14.00 – 14.30
Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα
14.30 – 16.00
Πρότυπα – Διαλειτουργικότητα – Ποιότητα Ιατρικών δεδομένων

14.30 – 14.45

Περιβάλλον διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Αλέξανδρος Ασημακόπουλος

14.45 – 15.00

Ποιότητα ιατρικών δεδομένων στα ελληνικά νοσοκομεία: λύσεις και προβλήματα

Φώτης Βάββας

15.00 – 15.15

mHealth διαλειτουργικότητα και πρότυπα: τα νέα μοντέλα πρόληψης και θεραπείας

Παντελής Αγγελίδης

15.15 – 15.30

Τα διεθνή πρότυπα του HL7 CDA, FHIR, EHR-S-FM, εργαλεία για την ποιότητα των ιατρικών δεδομένων

Νικόλαος Κυριακουλάκος

15.30 – 15.45

Πρότυπα – Διαλειτουργικότητα – Ποιότητα Ιατρικών δεδομένων: πού βρίσκεται η Ελληνική Αγορά Ιατρικής Πληροφορικής

Γιώργος Κακουλίδης

15.45 – 16.00

Ερωτήσεις

16.00 – 16.30
Διάλειμμα – καφές
16.30 – 18.00
Καινοτομία και ηλεκτρονική υγεία: εφαρμοσμένα παραδείγματα

16.30 – 16.45

Αυτοδιαχείριση προσωποποιημένης πληροφορίας ηλεκτρονικής υγείας από τους πολίτες

Κώστας Μαριάς

16.45 – 17.00

Καινοτόμες δράσεις ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στον ιδιωτικό τομέα

Μαρία Αδάλογλου

17.00 – 17.15

O Ασφαλιστικός Φάκελος Υγείας του ΕΟΠΥΥ

Νίκος Παπανικολάου

17.15 – 17.30

Η χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο για Clinical Audit

Θανάσης Λοπαταζίδης

17.30 – 18.00

Ερωτήσεις – Κλείσιμο Φροντιστηρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

Υπεύθυνη Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου ΥΓΕΙΑ – στέλεχος Singularlogic S.A.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Ασφάλειας Συστημάτων Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ

Διοικητής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ

Διευθυντής μονάδας eHealth, Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία»

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΘΗΡΑΙΟΣ

Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (Ε.Σ.Π.Υ.)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Δρ, Σύμβουλος Πληροφορικής Υγείας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

ΖΩΗ ΚΟΛΙΤΣΗ

Δρ, Εμπειρογνώμων ηλεκτρονικής υγείας, ΑΠΘ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ

Υπεύθυνος προτύπων HL7 Hellas

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ

Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου Βιοϊατρική

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Δρ, Ερευνητής, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ιατρικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Τ.Ε.-Ι.Π.)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ

Δρ, Πρόεδρος HL7 Hellas

ΜΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ

Τμήμα Ηλεκτρονικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προϊστάμενος τμήματος ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, Διεύθυνση Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ

Δρ, Εκτελεστικός Διευθυντής HL7 Hellas

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΝΤΖΑΣ

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

ΕΛΠΙΔΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.