Χρήστος Δαραμήλας

Βιολόγος, MSc, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη

08 Δεκ Χρήστος Δαραμήλας

Daramilas_300

Απόφοιτος του Πανεπιστημιακού Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., κάτοχος του μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτής διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε ομάδες εκπαίδευσης χρόνια πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και εκπαιδευτής συσκευών υποστήριξης υγείας. Δημοσίευση πληθώρας επιστημονικών μελετών που αφορούν το σακχαρώδη διαβήτη, σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά και ανακοινώσεις αυτών σε διεθνή συνέδρια. Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια. Ομιλεί, Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη) από το 2007 και ήδη Πρόεδρος αυτής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης από το 2004 και ήδη Αντιπρόεδρος αυτού.